Achievements

Awards

  • Huân chương Lao động hạng Ba (Số 215) ngày 20/01/1986.
  • Huân chương Lao động hạng Nhì (Số 248) năm 1989.
  • Cờ thi đua xuất sắc của Công đoàn ngành Xây dựng năm 2000, 2001.
  • Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Xây dựng năm 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
  • Bằng khen của Chính phủ (Số 266) ngày 10/04/2002.
  • Cờ Công đoàn xuất sắc ngành Xây dựng năm 2001, 2002, 2003.
  • Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2004.
  • Huân chương Lao động hạng Nhất (Số 18) ngày 10/04/2005.

SONG DA NO 11 JOINT STOCK COMPANY

7th floor, Song Da – Ha Dong complex building, km10 Tran Phu street, Van Quan ward, Ha Dong district, Hanoi city

024.33544735 / Fax:024.33542280

vanthu@songda11.com.vn

songda11.com.vn