Organizational

Sơ đồ tổ chức

Hội đồng quản trị

Ông Vũ Trọng Vinh

Chủ tịch HĐQT Công ty

Năm sinh: 1960

Trình độ: Cử nhân Tài chính

Ông Vũ Trọng Vinh

Ông Nguyễn Văn Sơn

Phó Chủ tịch HĐQT Công ty

Ông Nguyễn Văn Sơn

Ông Lê Anh Trình

Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty

Ông Lê Anh Trình

Ông Đào Việt Hùng

Thành viên HĐQT Công ty

Năm sinh: 1968

Trình độ: Cử nhân Luật, Cử nhân Tài chính – Kế toán

Ông Đào Việt Hùng

Ông Nguyễn Văn Hiếu

Thành viên HĐQT Công ty

Ông Nguyễn Văn Hiếu

Ban Tổng Giám đốc

Ông Lê Anh Trình

Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty

Ông Lê Anh Trình

Ông Phạm Lạp

Phó Tổng Giám đốc Công ty

Năm sinh: 1963

Trình độ: Kỹ sư Điện

Ông Phạm Lạp

Ông Nguyễn Văn Hải

Phó Tổng Giám đốc Công ty

Năm sinh: 1967

Trình độ: Kỹ sư Cơ khí

Ông Nguyễn Văn Hải

Ông Phạm Văn Tuyền

Phó Tổng Giám đốc Công ty

Năm sinh: 1984

Trình độ: Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng – Cử nhân Tài chính Ngân hàng

Ông Phạm Văn Tuyền

Ông Nguyễn Văn Dũng

Phó Tổng Giám đốc Công ty

Ông Nguyễn Văn Dũng

Ban Kiểm Soát

Ông Bùi Quang Chung

Trưởng Ban Kiểm soát Công ty

Năm sinh: 1980

Trình độ: Cử nhân Luật

Ông Bùi Quang Chung

Ông Nguyễn Trường Thịnh

Thành viên Ban Kiểm soát Công ty

Năm sinh: 1988

Ông Nguyễn Trường Thịnh

Ông Đoàn Hải Trung

Thành viên Ban Kiểm soát Công ty

Năm sinh: 1995

Trình độ: Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán

Ông Đoàn Hải Trung

SONG DA NO 11 JOINT STOCK COMPANY

7th floor, Song Da – Ha Dong complex building, km10 Tran Phu street, Van Quan ward, Ha Dong district, Hanoi city

024.33544735 / Fax:024.33542280

vanthu@songda11.com.vn

songda11.com.vn