Năng lượng

Năng lượng

Công ty CP Sông Đà 11 đã đầu tư trong nhiều Dự án về năng lượng như:

  • Nhà máy điện mặt trời Phong Phú (Công suất 42 MWp)
  • Nhà Máy Thủy điện Thác Trắng (Công suất 6MW)
  • Nhà Máy Thủy điện To Buông (Công suất 10,1 MW)
  • Nhà Máy Thủy điện ĐăkPru (Công suất 5 MW)
  • Nhà Máy Thủy điện Đăk Đoa (Công suất 14 MW)
  • Nhà Máy Thủy điện Sông Miện (Công suất 6 MW)
>

Kết quả kinh doanh năm 2023

288tỉ đồng

Doanh thu

93tỉ đồng

Lợi nhuận sau thuế

1378tỉ đồng

Tổng tài sản

632tỉ đồng

Vốn chủ sở hữu

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Tầng 7 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông, số 131 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, HN

024.33544735 / Fax:024.33542280

vanthu@songda11.com.vn

songda11.com.vn