Sản xuất công nghiệp
>

Kết quả kinh doanh năm 2023

tỉ đồng

Doanh thu

tỉ đồng

Lợi nhuận sau thuế

tỉ đồng

Tổng tài sản

tỉ đồng

Vốn chủ sở hữu

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Tầng 7 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông, số 131 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, HN

024.33544735 / Fax:024.33542280

vanthu@songda11.com.vn

songda11.com.vn