Báo cáo tài chính, Công bố thông tin

Hợp đồng kiểm toán năm 2023

Công ty cổ phần Sông Đà 11 công bố Hợp đồng kiểm toán số 13/2023/HĐ-AV3-TC ký ngày 19 tháng 6 năm 2023 với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Tầng 7 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông, số 131 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, HN

024.33544735 / Fax:024.33542280

vanthu@songda11.com.vn

songda11.com.vn

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x