'
Công bố thông tin

Đính chính Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Tải về ngay

Tuy nhiên do sơ suất trong khâu soạn thảo và tổng hợp thông tin, các văn bản đã công bố bị thiếu số liệu liên quan đến giá trị đầu tư năm 2015 – các số liệu này đã có trong tài liệu trình Đại hội và được các Cổ đông biểu quyết thông qua.

Công ty cổ phần Sông Đà 11 xin đính chính sai sót trong tài liệu đính kèm dưới đây, rất mong nhận được sự thông cảm của các Quý Cơ quan và các Quý Cổ đông.

dinh-chinh-nghi-quyet-va-bien-ban-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2016-1 Tải về ngay

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Tầng 7 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông, số 131 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, HN

024.33544735 / Fax:024.33542280

vanthu@songda11.com.vn

songda11.com.vn

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x