'
Công bố thông tin

LÊ VĂN TUẤN – ỦY VIÊN HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC – ĐĂNG KÝ BÁN 182.899 CP

Tải về ngay

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Văn Tuấn
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
– Mã chứng khoán: SJE
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 182.899 CP (tỷ lệ 0,76%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 182.899 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại danh mục đầu tư
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 23/08/2023
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 21/09/2023.

le-van-tuan-uy-vien-hdqt-tong-giam-doc-dang-ky-ban-182-899-cp-1 Tải về ngay

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Tầng 7 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông, số 131 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, HN

024.33544735 / Fax:024.33542280

vanthu@songda11.com.vn

songda11.com.vn

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x