'
Công bố thông tin

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của công ty cổ phần sông đà 11

Tải về ngay

Công ty cổ phần Sông Đà 11 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Nghị quyết kèm theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được Đại hội thông qua.

  • Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2014-2019) và kết quả SXKD năm 2018
  • Công khai tài chính và lựa chọn kiểm toán
  • Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018
  • Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018
  • Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
  • Biên bản họp HĐQT lần thứ nhất nhiệm kỳ (2014 – 2019)
  • Quyết định bầu Chủ tịch HĐQT
  • Quyết định bầu Phó Chủ tịch HĐQT
  • Quyết định bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc
Tải về ngay

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Tầng 7 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông, số 131 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, HN

024.33544735 / Fax:024.33542280

vanthu@songda11.com.vn

songda11.com.vn

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x