'
Công bố thông tin

NGUYỄN THỊ HOAN – NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TỔNG GIÁM ĐỐC ỦY VIÊN HĐQT – ĐĂNG KÝ BÁN 60.583 CP

Tải về ngay

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hoan
– Mã chứng khoán: SJE
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 60.583 CP (tỷ lệ 0,25%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Văn Tuấn
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
– Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 182.899 CP (tỷ lệ 0,76%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 60.583 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại danh mục đầu tư
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 28/08/2023
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 26/09/2023.

nguyen-thi-hoan-nguoi-co-lien-quan-den-tong-giam-doc-uy-vien-hdqt-dang-ky-ban-60-583-cp-1 Tải về ngay

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Tầng 7 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông, số 131 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, HN

024.33544735 / Fax:024.33542280

vanthu@songda11.com.vn

songda11.com.vn

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x