'
Công bố thông tin

Phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán của toàn tổ hợp Công ty cổ phần Sông Đà 11 năm 2023

Tải về ngay

Công ty cổ phần Sông Đà 11 công bố Nghị quyết phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện dịch vụ kiểm toán soát xét báo cái tài chính 6 tháng đầu năm 2023 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của toàn tổ hợp Công ty cổ phần Sông Đà 11.

phe-duyet-lua-chon-cong-ty-kiem-toan-cua-toan-to-hop-cong-ty-co-phan-song-da-11-nam-2023-1 Tải về ngay

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Tầng 7 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông, số 131 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, HN

024.33544735 / Fax:024.33542280

vanthu@songda11.com.vn

songda11.com.vn

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x