Công bố thông tin

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Cổ đông lớn

Công ty Cổ phần Sông Đà 11 xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về giao dịch cổ phiếu của Cổ đông lớn như sau:

1. Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11.

2. Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0500313811.

3. Điện thoại liên hệ: 0433 545 687 Fax: 0433 542 280.

4. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch: Cổ đông lớn.

5. Số tài khoản giao dịch: 009C015959, tại Công ty TNHH Chứng khoán NH ngoại thương Việt Nam (VCBS).

I. ĐỐI VỚI MÃ CHỨNG KHOÁN SEL:

1. Mã chứng khoán giao dịch: SEL.

2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: số lượng 1.550.000 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 31% vốn điều lệ.

3. Số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua: 250.000 cổ phần.

4. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (mua): 250.000 cổ phần.

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: số lượng 1.800.000 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 36% vốn điều lệ.

6. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh trên HNX.

7. Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu.

8. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 29/12/2010 đến ngày 28/02/2011.

II. ĐỐI VỚI MÃ CHỨNG KHOÁN SDE:

1. Mã chứng khoán giao dịch: SDE.

2. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: số lượng 500.000 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 33,1% vốn điều lệ.

3. Số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua: 52.500 cổ phần.

4. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (mua): 52.500 cổ phần.

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: số lượng 552.500 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 36,1% vốn điều lệ.

6. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh trên HNX.

7. Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu.

8. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 24/02/2011 đến ngày 31/03/2011.

Công ty Cổ phần Sông Đà 11.

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Tầng 7 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông, số 131 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, HN

024.33544735 / Fax:024.33542280

vanthu@songda11.com.vn

songda11.com.vn

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x