'
Công bố thông tin

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Tải về ngay

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Văn Tuyền
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
– Mã chứng khoán: SJE
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 500.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 500.000 CP (tỷ lệ 2,07%)
– Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.
– Ngày bắt đầu giao dịch: 17/11/2023
– Ngày kết thúc giao dịch: 08/12/2023.

thong-bao-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-noi-bo-1 Tải về ngay

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Tầng 7 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông, số 131 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, HN

024.33544735 / Fax:024.33542280

vanthu@songda11.com.vn

songda11.com.vn

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x