'
Công bố thông tin

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Tải về ngay
  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Văn Tuyền
  • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
  • Mã chứng khoán: SJE
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: CP (tỷ lệ 0%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP
  • Số lượng cổ phiếu đã mua: 248.000 CP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 248.000 CP (tỷ lệ 1,03%)
  • Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Chưa đáp ứng được giá mong muốn
  • Ngày bắt đầu giao dịch: 27/11/2023
  • Ngày kết thúc giao dịch: 05/12/2023.
thong-bao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-noi-bo-1 Tải về ngay

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Tầng 7 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông, số 131 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, HN

024.33544735 / Fax:024.33542280

vanthu@songda11.com.vn

songda11.com.vn

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x