'
Công bố thông tin

THÔNG BÁO THAY ĐỔI SỞ HỮU CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN – CTCP ĐẦU TƯ ENERGY VIỆT NAM

Tải về ngay
  • Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư ENERGY Việt Nam
  • Mã chứng khoán: SJE
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 12.327.480 CP (tỷ lệ 51,01%)
  • Số lượng cổ phiếu đã mua: 478.100 CP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 12.805.580 CP (tỷ lệ 52,98%)
  • Mục đích thực hiện giao dịch: Mua cổ phiếu
  • Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  • Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 30/08/2023
  • Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 23/09/2023.
thong-bao-thay-doi-so-huu-co-phieu-cua-co-dong-lon-ctcp-dau-tu-energy-viet-nam-1 Tải về ngay

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Tầng 7 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông, số 131 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, HN

024.33544735 / Fax:024.33542280

vanthu@songda11.com.vn

songda11.com.vn

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x