'
Công bố thông tin

Thông báo về thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tải về ngay

Thời gian họp: 08h30p thứ sáu ngày 17/06/2022;

Địa điểm: Tầng 7, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông, km10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Đối tượng dự họp: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Sông Đà 11 theo danh sách người sở hữu cổ phần do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập (ngày đăng ký cuối cùng là ngày 10/03/2022). Các cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, việc ủy quyền tham dự Đại hội phải lập thành văn bản theo mẫu của SJE.

Nội dung chi tiết thông báo

thong-bao-ve-thoi-gian-va-dia-diem-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2022-1 Tải về ngay

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Tầng 7 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông, số 131 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, HN

024.33544735 / Fax:024.33542280

vanthu@songda11.com.vn

songda11.com.vn

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x