'
Công bố thông tin

Thông qua Đề án cấu trúc Chi nhánh thành lập Công ty con, đơn vị trực thuộc

Tải về ngay

Công ty cổ phần Sông Đà 11 công bố Thông qua đề án cấu trúc Chi nhánh thành lập Công ty con, đơn vị trực thuộc.

Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT về việc Thông qua đề án cấu trúc Chi nhánh thành lập Công ty con, đơn vị trực thuộc.

thong-qua-de-an-cau-truc-chi-nhanh-thanh-lap-cong-ty-con-don-vi-truc-thuoc-1

Quyết định số 01/2024/QĐ-HĐQT về việc Thành lập Công ty TNHH Sông Đà 11.1

thong-qua-de-an-cau-truc-chi-nhanh-thanh-lap-cong-ty-con-don-vi-truc-thuoc-2

Quyết định số 02/2024/QĐ-HĐQT về việc Thành lập Công ty TNHH Sông Đà 11.5

thong-qua-de-an-cau-truc-chi-nhanh-thanh-lap-cong-ty-con-don-vi-truc-thuoc-3

Quyết định số 03/2024/QĐ-HĐQT về việc Thành lập Công ty TNHH Sông Đà 11 miền Nam

thong-qua-de-an-cau-truc-chi-nhanh-thanh-lap-cong-ty-con-don-vi-truc-thuoc-4

Quyết định số 04/2024/QĐ-HĐQT về việc Thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Sông Đà 11 tại Hải Phòng

thong-qua-de-an-cau-truc-chi-nhanh-thanh-lap-cong-ty-con-don-vi-truc-thuoc-5

Quyết định số 05/2024/QĐ-HĐQT về việc Thành lập Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Sông Đà 11 tại Thành phố Đà Nẵng

thong-qua-de-an-cau-truc-chi-nhanh-thanh-lap-cong-ty-con-don-vi-truc-thuoc-6

Quyết định số 06/2024/QĐ-HĐQT về việc Thành lập Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Sông Đà 11 tại Thành phố Hồ Chí Minh

thong-qua-de-an-cau-truc-chi-nhanh-thanh-lap-cong-ty-con-don-vi-truc-thuoc-7 Tải về ngay

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Tầng 7 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông, số 131 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, HN

024.33544735 / Fax:024.33542280

vanthu@songda11.com.vn

songda11.com.vn

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x