Tin tức sự kiện

Hội nghị BCH Đảng bộ CTCP Sông Đà 11 lần thứ 15 (mở rộng)

Tham dự hội nghị có các đồng chí ủy viên BCH đảng bộ Công ty, đại diện ban lãnh đạo các đơn vị thành viên Tổ hợp Sông Đà 11 và lãnh đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Sông Đà 11. Đồng chí Nguyễn Bạch Dương – Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sơn – Phó bí thư Đảng bộ, Tổng Giám đốc Công ty đã thay mặt Ban chấp hành báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2013 và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013.

Hội nghị đã nhất trí thông qua kết quả các mặt hoạt động 6 tháng đầu năm 2013. Trong 6 tháng cuối năm 2013, Đảng bộ Công ty tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiêm vụ trọng tâm sau:

  • Chỉ đạo công tác điều hành sản xuất kinh doanh đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2013;
  • Chỉ đạo thực hiện đề án Tái cấu trúc doanh nghiệp theo kế hoạch: Hoàn thành việc sáp nhập Công ty cổ phần Sông Đà 11 – Thăng Long và Công ty cổ phần Đầu tư & Xây lắp Sông Đà 11 vào Công ty cổ phần Sông Đà 11 trong tháng 10/2013, thoái vốn tại Công ty cổ phần Xây lắp & Dịch vụ Sông Đà và Công ty cổ phần Kỹ thuật điện Sông Đà xong trong quý IV năm 2013;
  • Sắp xếp lại các đơn vị trong Công ty cổ phần Sông Đà 11, chuẩn bị các nguồn lực về tài chính để tiếp quản các đơn vị sau khi thực hiện tái cấu trúc. Hoàn thiện các quy chế quản lý để phù hợp với công tác quản lý trong giai đoạn hiện nay;
  • Tiếp tục triển khai cho cán bộ đảng viên học tập nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cử cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng do Đảng bộ TCT Sông Đà tổ chức;
  • Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng thực hiện nghị quyết và chương trình công tác của mình. Đảng bộ Công ty yêu cầu các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thành viên và từng cán bộ đảng viên, công nhân viên phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch 6 tháng cuối năm 2013.

Ban Biên tập

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Tầng 7 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông, số 131 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, HN

024.33544735 / Fax:024.33542280

vanthu@songda11.com.vn

songda11.com.vn

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x