Đồng chí Vũ Công Uẩn - Thư ký HĐQT thông qua biên bản và nghị quyết đại hội
Tin tức sự kiện

Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023

Ngày 30/09/2023, Công ty cổ phần Sông Đà 11 (mã chứng khoán: SJE) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 tại Tầng 7, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông, km 10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. Với tổng số 12 cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền, đại diện cho 19.109.630 cổ phần trên tổng số 24.168.711 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 79,7%.

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Đại hội biểu quyết với tỉ lệ 100% nhất trí thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hồng - Chủ tịch HĐQT Công ty điều hành đại hội
Đồng chí Nguyễn Xuân Hồng – Chủ tịch HĐQT Công ty điều hành đại hội

Theo đó, Đại hội đã thông qua việc Tái cấu trúc doanh nghiệp; Sửa đổi và bổ sung một số điều khoản của điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty; bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.

Cổ đông tham dự Đại hội
Cổ đông tham dự Đại hội

Sau khi nghe Ban tổ chức đọc thông qua nội dung các tờ trình, đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua. Qua kiểm phiếu, các nội dung đều được thông qua với tỉ lệ cao.

Đồng chí Vũ Công Uẩn - Thư ký HĐQT thông qua biên bản và nghị quyết đại hội
Đồng chí Vũ Công Uẩn – Thư ký HĐQT thông qua biên bản và nghị quyết đại hội

Với những thay đổi mang tính chiến lược và phù hợp với tình hình kình tế chung, Hòa Bình tin tưởng sẽ hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đề ra trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Tầng 7 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông, số 131 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, HN

024.33544735 / Fax:024.33542280

vanthu@songda11.com.vn

songda11.com.vn

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x