Đồng chí Lê Văn Châu - P. Bí thư Đảng ủy TCT Sông Đà, Tổ trưởng tổ công tác đến dự và chỉ đạo Hội nghị Kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo NQTW4 (Khóa XI) của Đảng bộ CTCP Sông Đà 11
Tin tức sự kiện

Đảng ủy Công ty Cổ phần Sông Đà 11 hoàn thành bước đầu thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI)

Từ Ngày 01 tháng 12 năm 2012, Đảng ủy Công ty cổ phần Sông Đà 11 đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI); Đồng chí Lê Văn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Sông Đà, Tổ trưởng tổ công tác đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị; đến dự Hội nghị còn có đồng chí Phạm Khắc Tập – Phó Ban Tổ chức Đảng ủy Tổng Công ty cùng các đồng chí trong Tổ công tác chỉ đạo thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI) của Đảng ủy Tổng Công ty Sông Đà.

Đồng chí Lê Văn Châu - P. Bí thư Đảng ủy TCT Sông Đà, Tổ trưởng tổ công tác đến dự và chỉ đạo Hội nghị Kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo NQTW4 (Khóa XI) của Đảng bộ CTCP Sông Đà 11
Đồng chí Lê Văn Châu – P. Bí thư Đảng ủy TCT Sông Đà, Tổ trưởng tổ công tác đến dự và chỉ đạo Hội nghị Kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo NQTW4 (Khóa XI) của Đảng bộ CTCP Sông Đà 11

Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty cổ phần Sông Đà 11 đã thành lập 02 tổ công tác, một tổ do đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty là tổ trưởng; một tổ do đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Công ty là tổ trưởng và cán bộ các Ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Công ty là tổ viên, các Tổ công tác đã chủ động hướng dẫn, kiểm tra và sắp xếp thời gian, thống nhất với cơ sở Đảng được phân công và triển khai tiến hành tổ chức Hội nghị kiểm điểm đạt kết quả và đúng kế hoạch đề ra.

Từ ngày 05 tháng 12 đến ngày 16/12/2012, toàn bộ 12 cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Công ty (bao gồm 03 Đảng bộ bộ phận và 09 Chi bộ) đã triển khai Hội nghị kiểm điểm, trong đó:

 • Số cấp ủy có Ban Chấp hành: 03 cơ sở Đảng;
 • Số Chi bộ có cấp ủy: 07 cơ sở Đảng;
 • Số Chi bộ không có cấp ủy: 2 cơ sở Đảng.
Hội nghị tại Chi bộ Chi nhánh Sông Đà 11.1 - Đảng bộ CTCP Sông Đà 11
Hội nghị tại Chi bộ Chi nhánh Sông Đà 11.1 – Đảng bộ CTCP Sông Đà 11
Hội nghị tại Chi bộ NMTĐ Thác Trắng - Đảng bộ CTCP Sông Đà 11
Hội nghị tại Chi bộ NMTĐ Thác Trắng – Đảng bộ CTCP Sông Đà 11
Hội nghị tại Chi bộ CTCP Thủy điện Nà Lơi - Đảng bộ CTCP Sông Đà 11
Hội nghị tại Chi bộ CTCP Thủy điện Nà Lơi – Đảng bộ CTCP Sông Đà 11
Hội nghị tại Đảng bộ CTCP Kỹ thuật điện Sông Đà - trực thuộc Đảng bộ CTCP Sông Đà 11
Hội nghị tại Đảng bộ CTCP Kỹ thuật điện Sông Đà – trực thuộc Đảng bộ CTCP Sông Đà 11

Đến nay, Đảng ủy Công ty đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình, phê bình thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI), cụ thể: Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty và 05 Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty; 03 tập thể Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ phận, 15 Ủy viên BCH; 07 tập thể chi ủy cơ sở và 21 đồng chí cấp ủy viên.

Qua việc tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình, các cơ sở Đảng đã đạt được kết quả như sau:

 • Công tác chuẩn bị Hội nghị kiểm điểm của các tập thể và cá nhân các cơ sở Đảng trực thuộc được tiến hành nghiêm túc, cách thức tiến hành đảm bảo theo tinh thần Nghị quyết TW 4 dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Tổng Công ty và Đảng ủy Công ty.
 • Việc tổ chức lấy ý kiến góp ý, tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia góp ý của các tổ chức, cá nhân được thực hiện nghiêm túc, trung thực và đúng hướng dẫn của Trung ương, Tổng Công ty và Đảng ủy Công ty.
 • Báo cáo kiểm điểm của các tập thể và cá nhân đều bám sát 3 nội dung của Nghị quyết TW 4, chỉ thị, kế hoạch của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Đảng ủy Tổng Công ty và Đảng ủy Công ty. Trong đó tập trung vào nội dung đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên; đã nêu những ưu điểm, chú trọng những hạn chế, yếu kém, phân tích nguyên nhân và đề ra những giải pháp khắc phục trong thời gian tới.
 • Hội nghị kiểm điểm đã diễn ra nghiêm túc, thẳng thắn chân tình và có tính chất xây dựng. Trong thảo luận góp ý kiến, 100% các đại biểu tham dự Hội nghị đều phát biểu. Các ý kiến phát biểu không hạn chế về thời gian và số lần; các ý kiến đi thẳng vào vấn đề, không có biểu hiện lợi dụng kiểm điểm để nói xấu gây mất đoàn kết nội bộ. Qua thảo luận đã thống nhất đánh giá các tập thể và cá nhân không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.
 • Trong quá trình kiểm điểm các tập thể và các cá nhân, các đơn vị vẫn đảm bảo điều hành các công việc bình thường.
 • Đối chiếu với 12 điểm biểu hiện chủ yếu của việc kiểm điểm không đạt yêu cầu, nhận thấy kiểm điểm tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết TW 4 (Khóa XI) của các tập thể và cá nhân Đảng ủy Công ty và các cơ sở Đảng trực thuộc bước đầu đều đạt yêu cầu.

Các công việc cần tiến hành ngay sau Hội nghị kiểm điểm:

 • Các tập thể và cá nhân tiếp thu ý kiến góp ý tại Hội nghị, các ý kiến được đồng chí chủ trì Hội nghị kết luận. Trên cơ sở đó đã hoàn chỉnh báo cáo kiểm điểm của tập thể và cá nhân để gửi về Bộ phận Thường trực thực hiện Nghị quyết TW 4 của Đảng ủy Tổng Công ty và Đảng ủy Công ty đảm bảo tiến độ.
 • Tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm, thông báo kết quả về kiểm điểm của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận, Chi ủy về việc tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết TW 4 đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo các Quy định, hướng dẫn và kế hoạch đã đề ra.
 • Đặc biệt trên cơ sở các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm của tập thể và cá nhân, đề nghị các cấp ủy Đảng tổng hợp thành chương trình hành động cụ thể để triển khai thực hiện.

Năm 2012 và các năm tiếp theo, thuận lợi cũng nhiều nhưng khó khăn không ít, thực hiện Nghị quyết TW 4 (Khóa XI) để tạo được sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục được hạn chế, yếu kém của tập thể và của mỗi cá nhân, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin trong Đảng và quần chúng, thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch, mục tiêu của đơn vị. Ngay sau đây, từng tập thể và từng đồng chí cần thực hiện điều chỉnh ngay, đặc biệt là đồng chí Bí thư cấp ủy cần đưa ra giải pháp khắc phục các tồn tại, những việc cần làm ngay và kế hoạch cụ thể; các khuyết điểm cần phân tích rõ nguyên nhân, quy trách nhiệm cá nhân để đề ra các biện pháp khắc phục hợp lý triển khai thực hiện có hiệu quả; làm tự giác và quyết liệt để thực hiện tốt Nghị quyết TW 4.

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Tầng 7 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông, số 131 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, HN

024.33544735 / Fax:024.33542280

vanthu@songda11.com.vn

songda11.com.vn

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x