Toàn cảnh Hội nghị Ban chấp hành Đảng ủy Công ty lần thứ 17 - Khóa VIII
Tin tức sự kiện

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty cổ phần Sông Đà 11 lần thứ 17 – Khóa VIII

Toàn cảnh Hội nghị Ban chấp hành Đảng ủy Công ty lần thứ 17 - Khóa VIII
Toàn cảnh Hội nghị Ban chấp hành Đảng ủy Công ty lần thứ 17 – Khóa VIII

Hội nghị đã nhất trí thông qua báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III và 9 tháng đầu năm 2013, đồng thời xác định Phương hướng và nhiệm vụ quý IV năm 2013 với các nội dung chủ yếu như sau:

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của Tổ hợp Sông Đà 11:

STT Chỉ tiêu kinh tế Đơn vị Ước thực hiện quý III năm 2013 Kế hoạch quý IV năm 2013
1 Tổng giá trị sản lượng Tỷ đồng 256,7 362,6
2 Tổng doanh số Tỷ đồng 300 375
3 Tổng lợi nhuận Tỷ đồng 18,5 15,35

Về cơ bản Công ty đã đáp ứng được yêu cầu tiến độ tại các công trình trọng điểm của Tổng Công ty Sông Đà (Thủy điện Lai Châu, Thủy điện Nậm Chiến, Thủy điện Đồng Nai 5, Thủy điện Xekaman 1, Nhà Quốc hội, Tòa nhà EVN, …) và hoàn thành được mục tiêu bàn giao, đưa vào vận hành một số công trình do Công ty đấu thầu. Mục tiêu quý IV là đảm bảo tiếp tục hoàn thành mục tiêu, tiến độ tại các công trình trọng điểm của Tổng Công ty; tập trung quyết liệt và tăng cường nhân lực để hoàn thành được tiến độ các công trình của Công ty theo hợp đồng đã cam kết với Chủ đầu tư; hoàn thiện và nghiệm thu đóng điện, bàn giao, đưa vào vận hành các công trình đường dây và trạm biến áp đang thi công sắp hoàn thành.

Công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp:

Hoàn thành đề án tái cấu trúc Công ty trình Tổng Công ty phê duyệt. Đã thực hiện sáp nhập Chi nhánh Công ty cổ phần Sông Đà 11 tại Hòa Bình vào Chi nhánh Sông Đà 11.7. Trong quý IV năm 2013, tiếp tục triển khai thực hiện tái cấu trúc Tổ hợp Sông Đà 11 theo kế hoạch của đề án đã được Tổng Công ty Sông Đà thông qua;

Công tác xây dựng Đảng:

  • Trong quý III năm 2013, Đảng ủy Công ty đã triển khai thực hiện Nghị quyết 03 của BCT; tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên, đoàn viên Công đoàn, đoàn Thanh niên đăng ký và thực hiện học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm nâng cao nhận thức tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên và các đoàn thể quần chúng; phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ các cấp;
  • Đã tiến hành kiểm điểm đến từng đảng viên theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Trong quý IV tiến hành tổng kết việc học tập và quán triệt Nghị quyết, báo cáo kết quả với Đảng ủy Tổng Công ty;
  • Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Sông Đà khóa X, Nghị quyết chương trình công tác quý IV năm 2013 và chỉ thị của Ban thường vụ Đảng ủy Công ty cổ phần Sông Đà 11 về việc thực hiện đề án tái cấu trúc Công ty;
  • Tiếp tục chỉ đạo tổ chức các hoạt động thi đua, tuyên truyền thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị quan trọng; chỉ đạo Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động thực hiện Nghị quyết và chương trình công tác của Thanh niên; chỉ đạo Công đoàn tổng kết các hoạt động thi đua đã phát động và tiếp tục tổ chức phong trào thi đua tại các công trình trọng điểm nhằm hoàn thành mục tiêu tiến độ và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013;

Quý IV năm 2013, việc thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Tổ hợp Sông Đà 11 còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các đơn vị thành viên, từng cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong Tổ hợp phải phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục triệt để những hạn chế, yếu kém trong 9 tháng đầu năm trên các lĩnh vực: Công tác xây dựng Đảng, công tác quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh; Đổi mới hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội, … nhằm quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ quý IV và cả năm 2013 của Đảng bộ Tổ hợp Công ty cổ phần Sông Đà 11.

Ban Biên tập

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Tầng 7 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông, số 131 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, HN

024.33544735 / Fax:024.33542280

vanthu@songda11.com.vn

songda11.com.vn

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x