Báo cáo viên trình bầy các nội dung của Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI)
Tin tức sự kiện

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI)

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Bạch Dương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị thành viên thuộc Tổ hợp Sông Đà 11 và gần 100 đảng viên đang công tác và sinh hoạt tại các Chi bộ trực thuộc trên địa bàn TP Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Bạch Dương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Bạch Dương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu tại Hội nghị

Trong lời phát biểu khai mạc Hội nghị đồng chí Nguyễn Bạch Dương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty đã nêu cao mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội nghị và chỉ rõ: Việc học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện các Kết luận và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XI) làm cho tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên nắm vững những chủ trương, đường lối chỉ đạo của Đảng tạo ra sự thống nhất về ý chí và hành động. Đồng thời đồng chí cũng yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Sông Đà 11 bên cạnh việc tham gia nghiên cứu học tập tại hội nghị và trong sinh hoạt chi bộ cần tích cực tự học hỏi, tự nghiên cứu để vận dụng sáng tạo, linh hoạt, có hiệu quả Nghị quyết vào trong thực tiễn của cuộc sống và trong công việc hàng ngày, làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Báo cáo viên trình bầy các nội dung của Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI)
Báo cáo viên trình bầy các nội dung của Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI)

Tại Hội nghị, các cán bộ, đảng viên Đảng bộ Sông Đà 11 đã nghe báo cáo viên của Thành phố Hà Nội triển khai các Nghị quyết và Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), cụ thể:

1. Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại;

2. Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01 tháng 11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế;

3. Kết luận số 49-KL/TW, ngày 16/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về tình hình kinh tế – xã hội, tài chính – ngân sách nhà nước năm 2012; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, tài chính – ngân sách nhà nước năm 2013;

4. Kết luận số 50-KL/TW, ngày 29/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về Đề án “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”;

5. Kết luận số 51-KL/TW, ngày 29/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

Đông đảo cán bộ, đảng viên Đảng bộ Sông Đà 11 tập trung học tập và quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI)
Đông đảo cán bộ, đảng viên Đảng bộ Sông Đà 11 tập trung học tập và quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI)

Hội nghị đã triển khai đầy đủ các nội dung theo kế hoạch đã xây dựng. Thành công của Hội nghị thể hiện bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành chủ trương đường lối của Đảng trong Đảng bộ Sông Đà 11. Toàn thể cán bộ, đảng viên, CNVC trong Đảng bộ nêu cao quyết tâm, phát huy tinh thần chủ động sáng tạo trong việc vận dụng Nghị quyết vào thực tiễn góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Ban Biên tập

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Tầng 7 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông, số 131 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, HN

024.33544735 / Fax:024.33542280

vanthu@songda11.com.vn

songda11.com.vn

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x