Tin tức sự kiện

Lắp thành công rotor tổ máy số 1 Thủy điện Hủa Na

Việc hạ thành công rotor tổ máy số 1 Thủy điện Hủa Na đã đánh dấu mốc quan trọng, đảm bảo việc đưa tổ máy số 1 vào hoạt động cuối năm 2012 theo tiến độ đề ra.

Theo Ban dự án Thủy điện Hủa Na LILAMA cho biết: Trong qúa trình thực hiện công việc, tuy gặp nhiều khó khăn, song với các giải pháp quyết liệt, thực hiện đồng bộ và sự quyết tâm của các đơn vị Lilama tham gia thi công trên công trình, chắc chắn dự án Thủy điện Hủa Na sẽ thoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, phát điện tổ máy 1 vào quý IV năm 2012 và tổ máy 2 vào quý I năm 2013.

Nhà máy Thủy điện Hủa Na công suất 180 MW (2x90MW) khi đi vào vận hành thương mại không chỉ cung cấp lượng điện năng cho Quốc gia mà còn đảm bảo quốc phòng – an ninh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo điều kiện bố trí lại dân cư, ổn định đời sống, xóa đói giám nghèo, xây dựng nông thôn mới cho vùng miền núi cao huyện Quế Phong nói riêng và tỉnh Nghệ An.

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Tầng 7 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông, số 131 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, HN

024.33544735 / Fax:024.33542280

vanthu@songda11.com.vn

songda11.com.vn

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x