Đồng chí Vũ Công Uẩn đại diện Đoàn Thanh niên Công ty ký cam kết
Tin tức sự kiện

Phát động chiến dịch thi đua 90 ngày đêm trên công trình Hệ thống cấp nước ngọt NMNĐ Mông Dương 1 và Đường dây 500kV Quảng Ninh – Mông Dương

Đến dự và chỉ đạo chiến dịch, đồng chí Nguyễn Hữu Hải – Phó Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Tổng Giám đốc phát biểu ý kiến và nêu rõ tầm quan trong về mặt tiến độ của 2 công trình này. Đồng chí cũng yêu cầu các đơn vị tham gia chiến dịch như Chi nhánh Sông Đà 11.5, Chi nhánh Sông Đà 11.7 và Chi nhánh Sông Đà 11.9 tập trung đầy đủ phương tiện kỹ thuật, máy móc thiết bị, vật tư và con người để đảm bảo điều kiện làm việc liên tục 3 ca/ngày bắt đầu từ khi phát động đến kết thúc chiến dịch nhằm hoàn thành khối lượng công việc sau:

A. Hạng mục Đập dâng nước:

Chi nhánh Sông Đà 11.9 cam kết hoàn thành các công việc:

  • Thi công xong toàn bộ đơn nguyên bờ trái lên cao độ +15m; đổ bê tông xong phần cong tràn và sân tiêu năng; hoàn thiện xong cống xả cát (tổng khối lượng 2.650m3) và thử khô cánh phai;
  • Đào vai phải đập đến cao độ thiết kế là +5m (6.000m3); đổ bê tông bản đáy đập (800m3).

B. Hạng mục Đường vận hành và đường ống dẫn nước:

1. Chi nhánh Sông Đà 11.7 cam kết hoàn thành các công việc:

  • Hoàn thiện đường vận hành đến cao độ thiết kế, đoạn từ km 4+600 đến điểm cuối;
  • Hoàn thiện công tác đào và lắp đặt đường ống, bắt đầu từ km 4+ 600 với chiều dài 4,5km.

2. Chi nhánh Sông Đà 11.9 cam kết hoàn thành các công việc:

  • Hoàn thiện đường vận hành đến cao độ thiết kế, đoạn từ km 4+400 đến điểm đầu;
  • Hoàn thiện công tác đào và lắp đặt đường ống, bắt đầu từ cọc số 2 đến cọc số 7 với chiều dài 4,0km.

C. Công trình Đường dây 500kV Quảng Ninh – Mông Dương:

Công tác đào, đúc móng và lấp đất: Hoàn thành toàn bộ 28 vị trí móng. Chi nhánh Sông Đà 11.5 cam kết hoàn thành 19 vị trí; Chi nhánh Sông Đà 11.7 cam kết hoàn thành 9 vị trí;

Công tác dựng cột: Hoàn thành toàn bộ 10 vị trí cột. Chi nhánh Sông Đà 11.5 hoàn thành 07 vị trí; Chi nhánh Sông Đà 11.7 hoàn thành 03 vị trí.

Đồng chí Phạm Văn Tiến – Giám đốc Chi nhánh Sông Đà 11.9 thay mặt các đơn vị tham gia thi công phát biểu và cam kết thực hiện đúng mục tiêu tiến độ của đợt phát động.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Lễ phát động:

Quang cảnh Lễ phát động tại trụ sở Ban điều hành thi công
Quang cảnh Lễ phát động tại trụ sở Ban điều hành thi công
Đồng chí Nguyễn Hữu Hải - Phó Tổng Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động
Đồng chí Nguyễn Hữu Hải – Phó Tổng Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động
Đồng chí Phạm Lạp - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty phát biểu tại Lễ phát động
Đồng chí Phạm Lạp – Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty phát biểu tại Lễ phát động
Đồng chí Phạm Văn Tiến - Giám đốc Chi nhánh Sông Đà 11.9 thay mặt các đơn vị tham gia thi công cam kết thực hiện đúng mục tiêu tiến độ của đợt phát động
Đồng chí Phạm Văn Tiến – Giám đốc Chi nhánh Sông Đà 11.9 thay mặt các đơn vị tham gia thi công cam kết thực hiện đúng mục tiêu tiến độ của đợt phát động

Các đội trưởng đội xây lắp – bộ phận trực tiếp thi công ký cam kết:

Đại diện Chi nhánh Sông Đà 11.5 ký cam kết

Đại diện Chi nhánh Sông Đà 11.5 ký cam kết
Đại diện Chi nhánh Sông Đà 11.7 ký cam kết
Đại diện Chi nhánh Sông Đà 11.7 ký cam kết
Đại diện Chi nhánh Sông Đà 11.9 ký cam kết
Đại diện Chi nhánh Sông Đà 11.9 ký cam kết
Đồng chí Nguyễn Hữu Hải đại diện Ban Tổng Giám đốc Công ty ký cam kết
Đồng chí Nguyễn Hữu Hải đại diện Ban Tổng Giám đốc Công ty ký cam kết
Đồng chí Phạm Lạp đại diện Công đoàn Công ty ký cam kết
Đồng chí Phạm Lạp đại diện Công đoàn Công ty ký cam kết
Đồng chí Vũ Công Uẩn đại diện Đoàn Thanh niên Công ty ký cam kết
Đồng chí Vũ Công Uẩn đại diện Đoàn Thanh niên Công ty ký cam kết

Ban biên tập

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Tầng 7 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông, số 131 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, HN

024.33544735 / Fax:024.33542280

vanthu@songda11.com.vn

songda11.com.vn

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x