'
Điều lệ công ty, Công bố thông tin

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11

Tải về ngay

Công ty cổ phần Sông Đà 11 công bố Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11 ban hành theo nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/09/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

quy-che-hoat-dong-cua-hoi-dong-quan-tri-va-quy-che-noi-bo-ve-quan-tri-cong-ty-co-phan-song-da-11-1 quy-che-hoat-dong-cua-hoi-dong-quan-tri-va-quy-che-noi-bo-ve-quan-tri-cong-ty-co-phan-song-da-11-2 Tải về ngay

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Tầng 7 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông, số 131 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, HN

024.33544735 / Fax:024.33542280

vanthu@songda11.com.vn

songda11.com.vn

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x